top of page

 לימודי המשך בקליגרפיה ואומנות יפן 

tea.jpg

סמסטר אביב 2022

דרך התה היפנית - ספל של אנושיות

 

"אלה שאינם מסוגלים לחוש את קטנותם של הדברים הגדולים שבתוכם פנימה, עלולים שלא להבחין בגדולת הדברים הקטנים בזולתם."

הקורס שחיכינו לו....

ממש עוד מעט יחל קורס מרתק , מלא בהשראה ליצירה, לחשיבה ולהתבוננות חדשה על חיינו,

12 מפגשים + 4 עם מאסטרים מיפן .

"חכמת התה אינה רק פילוסופיה או אסתטיקה, היא מבטאת יחד עם מוסר ואמונה את מלוא השקפתה על האדם והטבע.

חכמת התה היא גם היגיינה , באשר היא משליטה ניקיון.

היא כלכלה מפני שהיא מציגה נוחות בפשטות, יותר מאשר במורכב וביקר.

 היא גאומטריה מוסרית, היות שהיא מגדירה את חוש המידה שלנו כלפי היקום. 

היא אומנות של הצנעת היפה, כך שתוכל לחשוף אותו ולהציע את מה שאינך מעז לגלות.

זהו הסוד האצילי הטמון ביכולת לצחוק מעצמך, בשלווה אך ביסודיות, בהומור שהינו חיוכה של הפילוסופיה." (הגיגים מספר התה / אוקאקורה קאקוזו)

תחילת הקורס 1.5.22

16 מפגשים

(12 שיעורים + 4 שיעורים עם מאסטרים)  

 

הקורס יתקיים בימי שני מ-11:00-13:00 ומ- 18:00-20:00

שיעורי המאסטרים בימי שלישי ב-11:00

 עלות: 1850 ש״ח

(ניתן לחלק ל-3 תשלומים)

 

 

הרשמה רק לשיעורי המאסטרים

עלות: 500 ש״ח 

בנוסף, לכל הנרשמים, וללא עלות נוספת,

יתקיים מפגש פתוח בימי ראשון בשעה 16.00-18.00

 

להערכת עבודות, שיתוף היצירות שלנו, הנחיות להמשך עבודה, השראה נוספת ממני ומחברים לדרך...  

לאורך השנה נקיים גם קורסים מעשירים ומגוונים עם מאסטרים יפנים

bottom of page